Ενεργοποίηση του Samba σε Arch-based distro.

Κλασσικά, κατα μία νέα εγκατάσταση Manjaro, διαπίστωσα ότι δεν είχα πρόσβαση στο samba share μου – όχι λόγω προβλήματος του server μου, μα επειδή δεν είχα client.

Δοκιμάζω να τα ενεργοποιήσω απο το systemd αλλά δεν με άφηνε καθώς δεν έβλεπε configuration (το /etc/samba είχε μόνον το smb.conf.default)

Οπότε κάνουμε τα εξής:

Επιβεβαιώνω ότι smbd & nmbd είναι απενεργοποιημένα.

$ sudo systemctl stop smbd

$ sudo systemctl stop nmbd

Δημιουργώ νέο configuration με:

$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

Ενα default, συμφωνα με το BBS είναι το εξής:

[global]
  usershare path = /var/lib/samba/usershare
  usershare max shares = 100
  usershare allow guests = yes
  usershare owner only = False

Προσθετουμε τον εαυτό μας στο configuration:

$ sudo pdbedit -a -u user

Ενεργοποιούμε τα daemon και τα ξεκινάμε. Το share πλέον δουλέυει.

$ sudo systemctl enable smbd
$ sudo systemctl enable nmbd
$ sudo systemctl start nmbd
$ sudo systemctl start smbd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: